Szanowni Państwo,

 

MUFFIA Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych. Dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie w zakresie, w jakim MUFFIA Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie świadczy na Państwa rzecz usługi związane z cateringiem dietetycznym „Zielony Pomidor”.

 

W dniu 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).  

 

Zgodnie z przepisami RODO, administrator danych osobowych powinien wypełnić wobec osób fizycznych, których dane przetwarza, obowiązek informacyjny. 

 

 

 

Z uwagi na powyższe, przedstawiamy zaktualizowane informacje w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych w związku ze świadczeniem usług cateringu dietetycznego „Zielony Pomidor”.

 

 

 

Prosimy o zapoznanie się poniższymi informacjami, zawierającymi pełną treść klauzuli informacyjnej, a w razie wątpliwości prosimy o kontakt. 

 

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MUFFIA Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Burakowska 11, 01-066 Warszawa (dalej „Muffia”). W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować na w/w adres administratora lub na adres e-mail: info@muffia.pl lub info@zielonypomidor.eu.

 

 

 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 

a) świadczenia usługi cateringu dietetycznego „Zielony Pomidor” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO); 

 

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Muffia  na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 

c) kierowania do Pani/Pana przez Muffia treści marketingowych w przypadku jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Muffia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

 

 

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

 

a) dostawcom systemów informatycznych i usług IT, 

 

b) podwykonawcom Muffia, wykonującym niektóre czynności związane ze świadczeniem usługi cateringu dietetycznego „Zielony Pomidor”, tj. księgowe, przewozowe, audytowe, prawne, pocztowe i kurierskie.

 

 

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi cateringu dietetycznego „Zielony Pomidor”. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Muffia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. W zakresie w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

 

 

 

5. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, można ją wycofać w dowolnym momencie. Dla celów dowodowych Muffia prosi o wycofywanie takiej zgody drogą pisemną lub elektroniczną. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 

 

 

 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 

7. W związku z tym, że Pani/Pana dane przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany na podstawie wyrażonej zgody oraz w związku z wykonaniem umowy – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które przekazał(a) Pan(i) do Muffia. 

 

 

 

8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 

 

9. Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu wyłącznie w celu przygotowania i przesłania Pani/Panu zindywidualizowanej oferty. 

 

 

 

10. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Muffia w celu świadczenia usługi cateringu dietetycznego „Zielony Pomidor”. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesłania oferty lub świadczenia usługi cateringu dietetycznego „Zielony Pomidor”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Z poważaniem, 

 

MUFFIA Sp. z o.o. Sp.k.